Αγγελόκαστρο

Ο Δήμος Αγγελοκάστρου ήταν μικρός δήμος της Αιτωλοακαρνανίας, γειτονικός στο Αγρίνιο. Συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Αγρινίου.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει πληθυσμό μόλις 2.765 κατοίκους και έκταση 55.726 στρέμματα.

Αποτελείται από 3 χωριά, το ιστορικό Αγγελόκαστρο που είναι και η έδρα του δήμου, τα Κλεισορρεύματα και τη Λυσιμαχία.

Στον δήμο περιλαμβάνονταν τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμοί:
Δ.δ. Αγγελοκάστρου                        [1.764]
        Αγγελόκαστρο                           [1.631]
        Σταθμός Αγγελοκάστρου            [133]

Δ.δ. Κλεισορρευμάτων                        [473]
        Κλεισορρεύματα                            [359]
        Άγιος Γεώργιος                                [35]
        Μπρέσιακο                                        [79]

Δ.δ. Λυσιμαχείας -- η Λυσιμάχεια       [524]