Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το χωριό Άνω Μυρτιά, στα Βόρεια - Βορειοδυτικά του χωριού, βρίσκεται το ιστορικό Μοναστήρι της Μυρτιάς - πρώην Γουρίτσας - αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου.

Είναι κτίσμα του 12-ου αιώνα, με ιστορία και παράδοση.

Το καθολικό, ορθώνεται στο κέντρο της αυλής και γύρω του υπάρχουν τα διάφορα κτήρια. Διατηρείται επίσης στα Ανατολικά, το καμαροσκέπαστο διαβατικό και δύο κρήνες.

Το καθολικό της Μονής, κατασκευάστηκε σε 4 φάσεις. Αρχικά, κατασκευάστηκε μονόχωρος ναίσκος διαστάσεων 3χ5, ο οποίος σήμερα αποτελεί το Ιερό του καθολικού. Αργότερα οι ανάγκες επέβαλλαν την επέκταση προς τα Δυτικά με πλατύτερο δικιόνιο σταυροειδές κτίσμα με τρούλλο. Σε τρίτη φάση, προστέθηκε ξυλόστεγος ισοπλατής νάρθηκας με τρείς εισόδους. Σε τέταρτη φάση, κατασκευάστηκε ο εξωνάρθηκας.

Στην αυλή του Μοναστηριού, υπήρχε το παρεκκλήσιο των Ταξιαρχών, που για καλλωπιστικους λόγους κατεδαφίστηκε το 1903.

Το καθολικό, είναι κατάγραφο από τοιχογραφίες του 12-ου έως και του 18-ου αιώνα.

Στον παλαιότερο ναίσκο, διασώζονται δύο στρώματα ζωγραφικής. Από το πρώτο του 12-ου αιώνα, διασώζονται οι παραστάσεις της Κοίμησης της Θεοτόκου και ο Πρωτομάρτυς Στέφανος. Το Αγιογραφικό πρόγραμμα του Μοναστηριού συμπληρώνει το 1491 ο Ξένος Διγενής με υπέροχες παραστάσεις της Ανάστασης, της Σταύρωσης, της Μεταμόφωσης, της Υπαπαντής, της Βάπτισης, της Γέννησης κ.α. Υπάρχουν ακόμα οι παραστάσεις των τριών Ιεραρχών, των Αρχαγγέλων, του Ευαγγελισμού, του Αγίου Νικολάου, του Προδρόμου, κ.α.

Αξιοσημείωτο είναι και το Αγιογραφικό πρόγραμμα του νάρθηκα από άλλον, άγνωστο Αγιογράφο, ο οποίος το 1712 στη μεσαία ζώνη ιστόρησε τους 24 Οίκους του Ακαθίστου Ύμνου.

Από την πλόύσια Βιβλιοθήκη του Μοναστηριού, διασώζεται μόνο ένας χειρόγραφος κώδικας, με διαθήκες κυρίως Ηγουμένων.

Η λατρευτική εικόνα της Παναγίας φέρει την από του 1659 ιδιόγραφη επιγραφή του Οσίου Ευγένιου Γιαννούλη του Αιτωλού.