Εκδηλώσεις

2015-12-08. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα 27-ου κύκλου. Μαθήματα Αρχαιογνωσίας. Αιτωλία - Ακαρνανία, μιά δυναμική περιοχή του Αρχαίου Ελληνισμού.

2016/01/02
 Ελεύθερο Πανεπιστήμιο - Μαθήματα Αρχαιογνωσίας Αιτωλοακαρνανία μια δυναμική περιοχή του Αρχαίου Ελληνισμού   Στον 27-ο κύκλο των μαθημάτων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου,  >>
«1»